پلتفرم آموزشی یاد

برو
برو

آزمایشگاه

پلتفرم آموزشی یاد

جدیدترین شبیه‌سازها

نمایش همه
۴ مهر ۱۴۰۲

اندازه گیری حجم اجسام جامد

معرفیبیازمایی های عزیز، در این شبیه ساز قراره که با ابزارهای آزمایشگاه شیمی بیشتر آشنا بشیم و با استفاده از تعدادی از ابزارهای مُدَرَج (منظورم وسایلی هستش که رو...

116

بازدید

6

هدف آموزشی

4

پسند
۲۸ شهریور ۱۴۰۲

ماهیچه و حرکت

نکات مهم ماهیچه های اسکلتیبدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی دارد که با انقباض خود بسیاری از حرکات بدن را ایجاد می‌کنند.بسیاری از ماهیچه ها ...

339

بازدید

3

هدف آموزشی

9

پسند
۶ مهر ۱۴۰۲

مولد واندوگراف

وقتی با جوراب خشک روی فرش راه می رویم و به دستگیره فلزی دست میزنیم جرقه می زند که این موضوع را با شوک کوچکی متوجه می شوید. در این شبیه ساز با مولد واندوگراف آشن...

178

بازدید

5

هدف آموزشی

3

پسند
۴ مهر ۱۴۰۲

اندازه گیری حجم اجسام جامد

معرفیبیازمایی های عزیز، در این شبیه ساز قراره که با ابزارهای آزمایشگاه شیمی بیشتر آشنا بشیم و با استفاده از تعدادی از ابزارهای مُدَرَج (منظورم وسایلی هستش که رو...

116

بازدید

6

هدف آموزشی

4

پسند
۲۸ شهریور ۱۴۰۲

ماهیچه و حرکت

نکات مهم ماهیچه های اسکلتیبدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی دارد که با انقباض خود بسیاری از حرکات بدن را ایجاد می‌کنند.بسیاری از ماهیچه ها ...

339

بازدید

3

هدف آموزشی

9

پسند

جدیدترین فیلم‌ها