پلتفرم آموزشی یاد

برو
برو

آزمایشگاه

پلتفرم آموزشی یاد

جدیدترین شبیه‌سازها

نمایش همه
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

هیدروکربن‌ها

هیدروکربن‌ها دسته ای از مواد آلی هستند که در ساختار آنها اتم های کربن و هیدروژن وجود دارد.دقت شود منظور از مواد آلی، موادی است که بر پایه اتم کربن می‌باشد.گاهی ...

56

بازدید

5

هدف آموزشی

4

پسند
۱۰ خرداد ۱۴۰۲

امواج ایستاده

موج در حال حرکت، تغییری در محیط است که از مکانی به مکان دیگر حرکت کرده و سرعت آن به خواص کشسانی و لختی محیط بستگی دارد. اگر دو موج رونده با دامنه، بسامد و طول م...

56

بازدید

4

هدف آموزشی

5

پسند
امروز

آستانه شنوایی گوش انسان

شاید تاکنون به این موضوع فکر کرده باشید که آیا در اطراف شما صداهایی وجود دارد که شما قادر به شنیدن آن ها نباشید. افراد سالم دارای یک آستانه شنوایی می باشند و می...

15

بازدید

2

هدف آموزشی

3

پسند
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

هیدروکربن‌ها

هیدروکربن‌ها دسته ای از مواد آلی هستند که در ساختار آنها اتم های کربن و هیدروژن وجود دارد.دقت شود منظور از مواد آلی، موادی است که بر پایه اتم کربن می‌باشد.گاهی ...

56

بازدید

5

هدف آموزشی

4

پسند
۱۰ خرداد ۱۴۰۲

امواج ایستاده

موج در حال حرکت، تغییری در محیط است که از مکانی به مکان دیگر حرکت کرده و سرعت آن به خواص کشسانی و لختی محیط بستگی دارد. اگر دو موج رونده با دامنه، بسامد و طول م...

56

بازدید

4

هدف آموزشی

5

پسند

جدیدترین فیلم‌ها