پلتفرم آموزشی یاد

برو
برو

آزمایشگاه

پلتفرم آموزشی یاد

جدیدترین شبیه‌سازها

نمایش همه
دیروز

انرژی واکنش

واکنش های شیمیایی گرماده انرژی آزاد می کنند، در حالی که واکنش های گرماگیر انرژی را جذب می کنند. اما چه چیزی باعث می شود که برخی از واکنش ها گرماده و برخی دیگر گ...

8

بازدید

8

هدف آموزشی

2

پسند
دیروز

چگالی

آیا آهن از چوب سنگین تر است؟ این سوال مبهم است زیرا پاسخ آن بستگی به مقدار این دو دارد. به عنوان مثال یک تنه بزرگ درخت قطعا از یک میخ آهنی سنگین تر است. (پل.جی ...

9

بازدید

3

هدف آموزشی

3

پسند
دیروز

زوایای داخلی مثلث

مثلث، یکی از چند ضلعی‌ها و از اشکال هندسی پایه است که از سه ضلع تشکیل می‌شود. از اجزای اصلی و مهم مثلث می‌توان به ضلع، ارتفاع، راس (محل اتصال ضلع‌ها)، زاویه داخ...

13

بازدید

3

هدف آموزشی

4

پسند
دیروز

انرژی واکنش

واکنش های شیمیایی گرماده انرژی آزاد می کنند، در حالی که واکنش های گرماگیر انرژی را جذب می کنند. اما چه چیزی باعث می شود که برخی از واکنش ها گرماده و برخی دیگر گ...

8

بازدید

8

هدف آموزشی

2

پسند
دیروز

چگالی

آیا آهن از چوب سنگین تر است؟ این سوال مبهم است زیرا پاسخ آن بستگی به مقدار این دو دارد. به عنوان مثال یک تنه بزرگ درخت قطعا از یک میخ آهنی سنگین تر است. (پل.جی ...

9

بازدید

3

هدف آموزشی

3

پسند

جدیدترین فیلم‌ها