پلتفرم آموزشی یاد

برو
برو

آزمایشگاه

پلتفرم آموزشی یاد

جدیدترین شبیه‌سازها

نمایش همه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱

چرخه های ترمودینامیکی

در یک چرخه ترمودینامیکی، دستگاه پس از طی چند فرآیند مختلف به حالت ابتدایی خود باز می گردد. در یک چرخه ماشین گرمایی (چرخه ساعتگرد) کار کل انجام شده در فرآین...

62

بازدید

2

هدف آموزشی

8

پسند
۲۱ شهریور ۱۴۰۱

جرم اتمی

به این شبیه ساز دقت کنید، دو تا ترازو در اینجا قرار داره که ترازو سمت چپ، جرم اتم­ها یا مولکول­ها رو بر حسب u نشون میده و ترازو سمت راست برحسب گرم. اصلا اینا چی...

98

بازدید

4

هدف آموزشی

13

پسند
۲۵ شهریور ۱۴۰۱

ترتیب عملیات در ریاضی

چه زمانی مهم است که شما کارها را در چه ترتیبی انجام دهید؟ یا آیا اصلاً اهمیتی دارد؟ خب، نگاهی به چند موقعیت در دنیای واقعی بیندازیم:هنگامی که خانه را تمیز می کن...

113

بازدید

2

هدف آموزشی

16

پسند
۲۲ شهریور ۱۴۰۱

چرخه های ترمودینامیکی

در یک چرخه ترمودینامیکی، دستگاه پس از طی چند فرآیند مختلف به حالت ابتدایی خود باز می گردد. در یک چرخه ماشین گرمایی (چرخه ساعتگرد) کار کل انجام شده در فرآین...

62

بازدید

2

هدف آموزشی

8

پسند
۲۱ شهریور ۱۴۰۱

جرم اتمی

به این شبیه ساز دقت کنید، دو تا ترازو در اینجا قرار داره که ترازو سمت چپ، جرم اتم­ها یا مولکول­ها رو بر حسب u نشون میده و ترازو سمت راست برحسب گرم. اصلا اینا چی...

98

بازدید

4

هدف آموزشی

13

پسند

جدیدترین فیلم‌ها