پلتفرم آموزشی یاد

برو
برو

آزمایشگاه

پلتفرم آموزشی یاد

جدیدترین شبیه‌سازها

نمایش همه
۲۱ بهمن ۱۴۰۲

کسرها

کسرها یکی از مباحث پایه‌ای در دوره‌ی دبستان است که تقریباً در تمام مقاطع به آن اشاره شده است. یادگیری آن به صورت مفهومی از نیازهای اساسی این مبحث است.کسر: به یک...

146

بازدید

3

هدف آموزشی

3

پسند
۲۱ بهمن ۱۴۰۲

پارادوکس دوک و ریل

دستگاه دوک و ریل که در کتاب آزمایشگاه دهم وجود دارد شاید در قدم اول عجیب و غیرممکن به نظر برسد اما اگر از دید درستی به آن نگاه کرده و تجزیه تحلیل کنیم متوجه می‌...

185

بازدید

4

هدف آموزشی

7

پسند
۱ اسفند ۱۴۰۲

دنباله حسابی و هندسی

دنباله:هر تعداد از اعداد که پشت سر هم نوشته شده باشند را یک دنباله از اعداد می‌نامند.به هر عدد که در یک دنباله قرار گرفته است یک جمله از آن دنباله گفته می‌شود. ...

81

بازدید

3

هدف آموزشی

7

پسند
۲۱ بهمن ۱۴۰۲

کسرها

کسرها یکی از مباحث پایه‌ای در دوره‌ی دبستان است که تقریباً در تمام مقاطع به آن اشاره شده است. یادگیری آن به صورت مفهومی از نیازهای اساسی این مبحث است.کسر: به یک...

146

بازدید

3

هدف آموزشی

3

پسند
۲۱ بهمن ۱۴۰۲

پارادوکس دوک و ریل

دستگاه دوک و ریل که در کتاب آزمایشگاه دهم وجود دارد شاید در قدم اول عجیب و غیرممکن به نظر برسد اما اگر از دید درستی به آن نگاه کرده و تجزیه تحلیل کنیم متوجه می‌...

185

بازدید

4

هدف آموزشی

7

پسند

جدیدترین فیلم‌ها